duminică, 21 iunie 2009

Sinonime (ba --- bă)

( a se )balansa - a se mişca, a se legăna
balanţă - cântar
balaur - monstru, dragon
baliverne - palavre
balsam - cremă, fig. - alinare, mângâiere, consolare
banal - obişnuit, comun
bandit - tâlhar, răufăcător
a bara - a opri, a întrerupe, a împiedica, a trage linie peste...
barbar - crud, sălbatic
bardă - secure
basm - poveste, născocire
a bate - a lovi, a izbi, a ciocăni, a palpita, a zvâcni
batic - basma
bădăran - nepoliticos, mitocan
a băga - a introduce, a vârâ
băiat - copil, fiu, fecior
bălai - blond
a bănui - a presupune, a presimţi, a suspecta

miercuri, 17 iunie 2009

Acasă, la Polul Nord

A fost odată un pinguin alb ca făina care se numea Luchi.El era tare talentat. Ştia să cânte la vioara lui tradafirie, iubea pianul, la care se dovedea un adevărat maestru, dirija şi interpreta cu succes orice rol.
Pentru că avea aşa un mare talent, a fost dus de la răcorosul Pol Nord la circul "Briliantele zăpezii". Aici a intrat imediat în graţiile spectatorilor care îl priveau cu uimire şi admiraţie. Şi-a găsit chiar şi perechea: o domnişoară pinguin care i-a furat inima.
Zilele s-au scurs pe râul nesfârşit al vremii şi, într-o zi caldă şi blândă ca sufletul unei mame, Luchi a primit în dar de la frumoasa lui soţie un fiu pe care l-a botezat Bucurel.
Fiul şi-a moştenit tatăl şi a devenit o stea a circului.
Bucurel avea totul: părinţi care erau mândri de el, spectatori fermecaţi de talentul lui, şi prieteni cât cuprinde.
Un singur lucru îşi mai dorea: să meargă la Polul Nord pentru a-şi vedea rudele. Când nici nu se aştepta , şeful circului a hotărât să facă un turneu la Polul Nord. Din trupă nu puteau să lipsească Luchi, Bucurel şi mama lui.
Ajunşi acolo, Bucurel a rămas uimit. Perdeaua de lumină a aurorei boreale l-a fermecat. Simţea viscolul care chiuia şi spulbera fina pulbere sticloasă şi îngheţată de zăpadă. Ce minunăţie! Ce strălucire!
Luchi l-a plimbat prin locurile unde se născuse şi i-a făcut cunoştinţă cu verişoare şi veri îmbrăcaţi în straie de sărbătoare. A gustat peştele delicios pe care gazdele i l-au servit pe platouri de gheaţă şi a patinat pe întinderea albă. Când circul şi-a anunţat plecarea, un alai de pinguini a venit să-şi ia rămas bun de la Luchi şi familia lui.
Pentru ultima oară sunetul viorii lui Luchi a răsunat la Polul Nord.
Cu o reverenţă adâncă, Bucurel şi-a luat rămas bun de la ţinuturile minunate pe care, probabil, nu le va mai revedea niciodată.

Dinu Anca - clasa a IV-a

duminică, 14 iunie 2009

Sinonime/ Pentru Anonim

firesc - natural, normal, obişnuit
boare - adiere ( prin extindere - briză)

vineri, 12 iunie 2009

Vântul

Într-o zi, soarele ca un disc de aur, îmbrăcat într-o mantie de foc a început să strălucească pe pânza albăstrie a cerului. Un vânt năzdrăvan a prins să alerge, fălindu-se că el este mai măreţ decât oricine.
Mingea lucitoare i-a spus:
- Pleacă, vântule! Din cauza ta nu-mi pot îndeplini sarcinile. Acum sunt de serviciu. Razele mele trebuie să încălzească pământul.Tu le răcoreşti şi le iei din putere.
-Nici nu mă gândesc să plec! Voi rămâne cât doresc, i-a răspuns vântul, continuând să alerge.
Însă Mama Natură l-a oprit şi l-a sfătuit să nu-i mai deranjeze pe cei ce sunt de serviciu în împărăţia ei. Zburdalnicul părea că a înţeles, dar a doua zi când norii suri au început să plângă a luat-o la fugă printre ei, lovindu-i din toate părţile. Aşa s-a iscat o furtună care a scos copacii din rădăcină şi a dărâmat casele. Nimic nu mai era frumos.
Mama Natură l-a chemat şi i-a spus că îl va trimite într-o altă lume, în care va putea să facă tot ce îşi doreşte. Cu o mică vrajă l-a dus într-un loc minunat. Acolo, arborii drepţi ca nişte făclii îşi înclinau ramurile ca nişte vene sângerii decorate cu podoabe de un verde lucitor. Norii erau făcuţi din vată de zahăr, iar iarba din smaralde măcinate. O floare mare, suavă şi parfumată îşi înfoia rochia din voal alb ca argintul crinului imperial.
După ce a privit aceste minunăţii, vântul, după cum îi era firea, a început să alerge. Imediat floarea i-a spus:
-Nu alerga! Îmi vei distruge coafura.
- Nu am voie? Mama Natură a spus că aici pot să fac tot ce-mi pofteşte inima.
- Nu ştiu ce ţi-a zis Mama Natură, dar aici nu poţi să faci ce vrei.Există reguli, a spus floarea.
Vântul a plecat. A ajuns în pădurea fremătătoare. A crezut că aici poate zburda în voie, dar copacii l-au oprit.
O mare tristeţe l-a cuprins şi a strigat-o pe mama Natură, rugând-o să-l ducă din nou acasă.Îi lipseau norii, copacii, oamenii.
Mama Natură l-a ascultat şi i-a îndeplinit dorinţa cu condiţia să nu-i mai deranjeze pe ceilalţi.
De atunci,în natură este armonie!
MIUŢĂ SIMINA MARIELENA clasa a IV-a

vineri, 5 iunie 2009

Olimpiada judeţeană de limba şi literatura română cls. a IV-a /2009

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul maxim este de 100 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

PARTEA I(60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a răspunde următoarelor cerinţe:
"Un negustor persan avea într-o colivie o pasăre indiană. Trebuind să facă o călătorie în India, s-a dus la pasăre şi a întrebat-o:
- Vrei să-ţi aduc un dar?
- Nu, a răspuns pasărea. Singurul lucru pe care mi-l doresc este libertatea.
- Asta nu se poate. Atunci du-te , te rog, în pădurea unde m-am născut, acolo în India, şi spune-le celorlalte păsări că trăiesc într-o colivie.
- Aşa am să fac, a spus negustorul.
După cum făgăduise, s-a dus în jungla indiană, în locul arătat de pasăre, şi a strigat cu putere că pasărea se afla le el acasă, într-o colivie. În acea clipă o pasăre a căzut fără viaţă la pământ, de pe cea mai înaltă creangă. O fi vreo rudă a păsării mele, şi-a zis în sinea lui negustorul, şi vestea pe care i-am dat-o i-a pricinuit moartea..."
( Jean-Claude Carriere - "Pasărea indiană")

A. LIMBA ROMÂNĂ
1. Găseşte un cuvânt cu sens opus pentru următorii termeni din text: libertatea, a căzut, acolo, rudă.
2. Formează două cuvinte, un verb şi un adjectiv, pornind de la termenul "dar".
3. Scrie din text , trei verbe aflate la timpuri diferite, numind fiecare timp ales.
4. Identifică şi precizează felul părţilor de propoziţie care alcătuiesc primul enunţ al textului.

B. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI
5. Extrage ideea principală din fragmentul subliniat.(După cum făgăduise...pricinuit moartea)
6. Transcrie din textul de mai sus, un grup de cuvinte care surprinde o trăsătură a păsării din colivie.
7. Explică în 3-5 rânduri de ce crezi că doreşte pasărea ca negustorul să le spună celorlalte păsări unde trăieşte.

PARTEA A II-A(30 de puncte)

Imaginează-ţi în 20-25 de rânduri, continuarea fragmentului de mai sus prezentând întâmplările posibile prin care trece negustorul, precum şi atitudinea sa faţă de pasăre, atunci când revine acasă.
Alege un titlu potrivit pentru compunerea ta, folosind în redactarea ei, descrierea, povestirea şi dialogul.

NOTĂ
-Respectarea cerinţelor este obligatorie.
- În afara punctajului acordat pentru conţinut( 2o de puncte),la subiectul de la partea a II-a,vei obţine pentru redatare 10 puncte: unitatea compoziţiei-3p; coerenţa textului-2p; ortografie-3p; punctuaţie-2p.
- În redactarea compunerii tale, nu este necesar să transcrii textul de la partea I pentru a-l continua.


În lumea copilăriei nu există decât învingători! Tu eşti deja unul dintre ei!

joi, 4 iunie 2009

Barem de corectare-O.J de limba şi literatura română

PARTEA I(60 de puncte)
1. libertatea - captivitatea; a căzut - a zburat; acolo - aici, dincolo;
rudă - străin, necunoscut. - 8 puncte
2. a dărui - verb; darnic - adjectiv. - 6 puncte
3.Ex. avea - timpul trecut; doresc - timpul prezent; am să fac - timpul viitor.
- 12 puncte
4. un negustor - subiect simplu; persan - atribut; avea - predicat; într-o colivie - complement; o pasăre - complement; indiană - atribut. - 18 puncte
Se acordă:
-un punct pentru scrierea corectă şi completă a părţilor de propoziţie
-două puncte pentru identificarea corectă a părţilor de propoziţie
5. Formularea corectă a ideii principale - 6 puncte
-Formularea parţial corectă cu greşeli de exprimare sau de ortografie - 3 puncte
-Încercarea de formulare fără finalizare cu multe greşeli - 2 puncte
6. Ex."pasăre indiană" "singurul lucru pe care mi-l doresc este libertatea."-4 puncte
7.Explicaţia nuanţată corect formulată - 6 puncte
- Explicaţia banală cu greşeli de orice tip(exprimare,punctuaţie,ortografie)- 2puncte

PARTEA A-II-A(30 de puncte)
Conţinut, respectarea întocmai a cerinţei - 4 puncte
Folosirea celor trei moduri de exprimare 3x2- 6 puncte
Originalitatea limbajului şi ideilor - 6 puncte
Alegerea unui titlu expresiv în concordanţă cu ideile exprimate în text - 4 puncte

Total conţinut - 20 de puncte

Redactare
- unitatea compoziţiei - 3 puncte
- coerenţa textului - 2 puncte
- ortografie - 3 puncte
- punctuaţie - 2 puncte
OFICIU - 10 PUNCTE
NOTĂ Pentru acordarea punctajului nu este necesar ca elevul să transcrie fragmentul pentru a-l continua.

marți, 2 iunie 2009

Sinonome ( am ---- ap)

ambiguu - echivoc, neclar
ameliorare - îmbunătăţire, îndreptare
a amenaja - a aranja
ameninţare - primejdie, pericol
amestecat - pestriţ, eterogen
amic - prieten, tovarăş
amical - prietenesc
amplificare - mărire, dezvoltare
amplu - mare, larg, dezvoltat
amurg - înserare, crepuscul
a amuţi - a tăcea, a se potoli, a se linişti, a înceta
a se amuza - a se distra, a se înveseli
analog - asemănător, corespondent
anexat - alăturat, alipit
angajament - promisiune, făgăduială
angelic - îngeresc
angoasă - nelinişte, tulburare, îngrijorare
animal - vietate, jivină, dobitoc
animat - însufleţit
anonim - necunoscut
anost - plicticos, searbăd, fad, monoton
anunţ - înştiinţare, veste
apariţie - ivire, arătare
aparte - deosebit, special, anumit
a apărea - a se arăta, a se ivi, a lua naştere
a apăsa - a presa, a accentua, a asupri, a oprima, a chinui, a copleşi
apel - chemare, cerere, rugăminte
apicultor - prisăcar, stupar
a se apleca - a se îndoi, a se înclina, a se supune