miercuri, 13 ianuarie 2010

Subiecte concurs "Evaluare in educatie"

Data; 18.02.2008
I. (35 puncte) La exerciţiile 1-7 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect.

5p 1. Scris cu cifre, numărul două sute trei mii şase este:
A. 236 B. 20306 C. 230006 D. 203006

5p 2. Cifra zecilor de mii a numărului 368102 este:
A. 6 B. 8 C. 1 D. 0

5p 3. Un exerciţiu la care se obţine ca rezultat numărul 9999 este:
A. 2853 + 6746 B. 10103 – 104 C. 813 + 186 D. 90999 – 90000

5p 4. Câte numere pare sunt între numerele 25 şi 113?
A. 86 B. 87 C. 44 D. 45

5p 5. Un semn de carte poate avea o lungime de:
A. 1 hm B. 1 dm C. 1 mm D. 1 km

5p 6. 310 − 5× a = 270
A. a > 12 B. a = 10 C. a = 12 D. a < 10

5p 7. Fie numerele: 12210; 11121; 12001; 12111; 10211; 10201.
Pentru ca numerele date să fie în ordine descrescătoare, trebuie să schimbăm locul numerelor:
A. 10211 şi 12001 B. 12111 şi 11121 C. 10211 şi 10201 D. 11121 şi 12001

II. (35 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate.

5p 1. 12 : 3 × 4 = …
5p 2. Fie operaţia: 48 – 32 = 16. Sfertul scăzătorului este: … .
5p 3. Numărul 37399, rotunjit la ordinul zecilor de mii, este egal cu … .
5p 4. Produsul primelor trei numere naturale este egal cu … .
5p 5. Numărul de sute ale numărului 46800 este egal cu … .
5p 6. Cel mai mic număr natural cu suma cifrelor 29 este egal cu … .

III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete.

3p 1. a) Calculaţi: 70 – ( 6 + 3 × 9 ) =

2p b) Păstrând ordinea cifrelor date, completaţi cu semne ale operaţiilor învăţate (eventual paranteze),pentru a obţine rezultatul dat:
7 0 6 3 9 = 11

3p c) Se dau cifrele: 7; 0; 6; 3; 9.
Scrieţi cel mai mic număr par de şase cifre, folosind cel puţin o dată fiecare cifră.

2p d) Mihaela se gândeşte să scrie în ordine crescătoare toate numerele naturale de cinci cifre diferite care se pot scrie cu cifrele: 7; 0; 6; 3; 9. Între ce numere o să fie scris numărul 39760?

10p 2. Răzvan are bani în două puşculiţe, în total 142 de lei. După ce a cheltuit 48 de lei, a observat că în prima puşculiţă i-au mai rămas trei sferturi din suma pe care o avusese, iar în a doua puşculiţă, jumătate.
Câţi lei a avut în fiecare puşculiţă?