joi, 4 iunie 2009

Barem de corectare-O.J de limba şi literatura română

PARTEA I(60 de puncte)
1. libertatea - captivitatea; a căzut - a zburat; acolo - aici, dincolo;
rudă - străin, necunoscut. - 8 puncte
2. a dărui - verb; darnic - adjectiv. - 6 puncte
3.Ex. avea - timpul trecut; doresc - timpul prezent; am să fac - timpul viitor.
- 12 puncte
4. un negustor - subiect simplu; persan - atribut; avea - predicat; într-o colivie - complement; o pasăre - complement; indiană - atribut. - 18 puncte
Se acordă:
-un punct pentru scrierea corectă şi completă a părţilor de propoziţie
-două puncte pentru identificarea corectă a părţilor de propoziţie
5. Formularea corectă a ideii principale - 6 puncte
-Formularea parţial corectă cu greşeli de exprimare sau de ortografie - 3 puncte
-Încercarea de formulare fără finalizare cu multe greşeli - 2 puncte
6. Ex."pasăre indiană" "singurul lucru pe care mi-l doresc este libertatea."-4 puncte
7.Explicaţia nuanţată corect formulată - 6 puncte
- Explicaţia banală cu greşeli de orice tip(exprimare,punctuaţie,ortografie)- 2puncte

PARTEA A-II-A(30 de puncte)
Conţinut, respectarea întocmai a cerinţei - 4 puncte
Folosirea celor trei moduri de exprimare 3x2- 6 puncte
Originalitatea limbajului şi ideilor - 6 puncte
Alegerea unui titlu expresiv în concordanţă cu ideile exprimate în text - 4 puncte

Total conţinut - 20 de puncte

Redactare
- unitatea compoziţiei - 3 puncte
- coerenţa textului - 2 puncte
- ortografie - 3 puncte
- punctuaţie - 2 puncte
OFICIU - 10 PUNCTE
NOTĂ Pentru acordarea punctajului nu este necesar ca elevul să transcrie fragmentul pentru a-l continua.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu