marți, 2 iunie 2009

Sinonome ( am ---- ap)

ambiguu - echivoc, neclar
ameliorare - îmbunătăţire, îndreptare
a amenaja - a aranja
ameninţare - primejdie, pericol
amestecat - pestriţ, eterogen
amic - prieten, tovarăş
amical - prietenesc
amplificare - mărire, dezvoltare
amplu - mare, larg, dezvoltat
amurg - înserare, crepuscul
a amuţi - a tăcea, a se potoli, a se linişti, a înceta
a se amuza - a se distra, a se înveseli
analog - asemănător, corespondent
anexat - alăturat, alipit
angajament - promisiune, făgăduială
angelic - îngeresc
angoasă - nelinişte, tulburare, îngrijorare
animal - vietate, jivină, dobitoc
animat - însufleţit
anonim - necunoscut
anost - plicticos, searbăd, fad, monoton
anunţ - înştiinţare, veste
apariţie - ivire, arătare
aparte - deosebit, special, anumit
a apărea - a se arăta, a se ivi, a lua naştere
a apăsa - a presa, a accentua, a asupri, a oprima, a chinui, a copleşi
apel - chemare, cerere, rugăminte
apicultor - prisăcar, stupar
a se apleca - a se îndoi, a se înclina, a se supune

2 comentarii: