vineri, 5 iunie 2009

Olimpiada judeţeană de limba şi literatura română cls. a IV-a /2009

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul maxim este de 100 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

PARTEA I(60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a răspunde următoarelor cerinţe:
"Un negustor persan avea într-o colivie o pasăre indiană. Trebuind să facă o călătorie în India, s-a dus la pasăre şi a întrebat-o:
- Vrei să-ţi aduc un dar?
- Nu, a răspuns pasărea. Singurul lucru pe care mi-l doresc este libertatea.
- Asta nu se poate. Atunci du-te , te rog, în pădurea unde m-am născut, acolo în India, şi spune-le celorlalte păsări că trăiesc într-o colivie.
- Aşa am să fac, a spus negustorul.
După cum făgăduise, s-a dus în jungla indiană, în locul arătat de pasăre, şi a strigat cu putere că pasărea se afla le el acasă, într-o colivie. În acea clipă o pasăre a căzut fără viaţă la pământ, de pe cea mai înaltă creangă. O fi vreo rudă a păsării mele, şi-a zis în sinea lui negustorul, şi vestea pe care i-am dat-o i-a pricinuit moartea..."
( Jean-Claude Carriere - "Pasărea indiană")

A. LIMBA ROMÂNĂ
1. Găseşte un cuvânt cu sens opus pentru următorii termeni din text: libertatea, a căzut, acolo, rudă.
2. Formează două cuvinte, un verb şi un adjectiv, pornind de la termenul "dar".
3. Scrie din text , trei verbe aflate la timpuri diferite, numind fiecare timp ales.
4. Identifică şi precizează felul părţilor de propoziţie care alcătuiesc primul enunţ al textului.

B. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI
5. Extrage ideea principală din fragmentul subliniat.(După cum făgăduise...pricinuit moartea)
6. Transcrie din textul de mai sus, un grup de cuvinte care surprinde o trăsătură a păsării din colivie.
7. Explică în 3-5 rânduri de ce crezi că doreşte pasărea ca negustorul să le spună celorlalte păsări unde trăieşte.

PARTEA A II-A(30 de puncte)

Imaginează-ţi în 20-25 de rânduri, continuarea fragmentului de mai sus prezentând întâmplările posibile prin care trece negustorul, precum şi atitudinea sa faţă de pasăre, atunci când revine acasă.
Alege un titlu potrivit pentru compunerea ta, folosind în redactarea ei, descrierea, povestirea şi dialogul.

NOTĂ
-Respectarea cerinţelor este obligatorie.
- În afara punctajului acordat pentru conţinut( 2o de puncte),la subiectul de la partea a II-a,vei obţine pentru redatare 10 puncte: unitatea compoziţiei-3p; coerenţa textului-2p; ortografie-3p; punctuaţie-2p.
- În redactarea compunerii tale, nu este necesar să transcrii textul de la partea I pentru a-l continua.


În lumea copilăriei nu există decât învingători! Tu eşti deja unul dintre ei!

2 comentarii: